טופס הרשמה

טופס הרשמה

פרטי הטיול

אפשרות תשלום

סכום התשלום לפי שער המחאות מכירה נכון ליום החיוב, במקרה של שינויים במיסי הנמל, היטלי הדלק או במדיניות חברות התעופה, יעודכן מחיר הטיול ותחול תוספת בהתאם.  

תנאים כללים, ביטול והגבלת אחריות

דמי ביטול: הנוסע החותם על טופס זה, מסכים כי יחולו עליו דמי ביטול כמפורט לעיל. על כל ההזמנות חלים דמי שינוי או ביטול מרגע אישור ההזמנה בסך 200 יורו  לאדם, (הם המקדמה ודמי הרשמה) בהתאם למפורט בטופס זה, ובכפוף לחוק הגנת הצרכן. ברור לי כי במידה ואחליט לבטל את נסיעתי  רשאית חב' מיינדסט אקספיריינס,  לגבות דמי ביטול מכרטיס האשראי שלי בהתאם לתנאי הביטול המפורטים לעיל.

תנאי ביטול: במקרה של ביטול הטיול ביוזמת הנוסע ( מכל סיבה שהיא) יחולו דמי ביטול מצטברים כמפורט:
דמי ביטול על כרטיסי טיסה בטיסות בינלאומיות ופנימיות על פי תנאי הכרטוס של חברות התעופה.

  • עד 60 ימי עסקים מתאריך היציאה –  200 יורו .
  • מ 60 ימי עסקים עד 30 ימי עסקים לפני היציאה– 500 יורו.
  • מ 29 ימי עסקים לפני תאריך היציאה דמי ביטול מלאים.
  • דמי הרשמה בסך 200 יורו לאדם, לא יוחזרו בכל מקרה, אך יקוזזו מהסכום הכולל.

מיינדסט אקספיריינס  אינה אחראית אם יהיו שינויים במסלול, במועד היציאה והחזרה ובכלל, הנובעים מצרכים משתנים, באמצעי התובלה, בתי המלון ,מגבלות השבת וסיבות שאינן תלויות במשרד המארגן. אמצעי התחבורה והסיורים יעשו באוטובוס או מיניבוס תיירותי בהתאם לגודל הקבוצה ומספר המשתתפים בטיול. מיינדסט אקספיריינס מתחייבת לעשות כל שביכולתה למצוא פתרון לכל בעיה שתתעורר. אינה אחראית לנזקים הנגרמים לנוסע כגון נזקי גוף, מחלות, נזק למטען ו/או כל נזק ישיר או עקיף שעלול להיגרם לנוסע במהלך הטיסה ו/או שהייתו בחו"ל עקב תאונה, מעשה אלימות, שוד, גניבה, אשפוז, הריון, הוצאות רפואיות, אובדן מטען ו/או מסמכים ו/או כרטיסי טיסה ו/או דרכון וכיו"ב.

תעופה: במידה וחברת התעופה תקלע לקשיים מיינדסט אקפיריינס לא תראה כאחראית.

באחריות הנוסע לוודא כי דרכונו בתוקף למשך חצי שנה מיום היציאה מהארץ!

באחריותו הבלעדית של הנוסע לצאת מהארץ כשהוא מבוטח בביטוח נסיעות בעל כיסוי מורחב .

הרשמה מותנת בשיחה עם נציג ובקבלת פרטי כרטיס אשראי או העברה בנקאית.

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share
Call Now Button
גלילה לראש העמוד